Markkinatutkimus – miksi tarvitsemme kyselyitä?

Mitä on markkinatutkimus, mitä varten kyselyt ja tutkimus on?

Markkinatutkimus koostuu tiedonkeräämisestä ja tulkinnasta. Nämä toiminnot mahdollistavat markkinoiden perustekijöiden, kuten esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden hintojen, kysynnän ja tarjonnan, sekä myös kuluttajien mielipiteen ja käyttäytymisen. Markkinatutkimus mahdollistaa myös kilpailun toteuttamisen.

Nykyään, yrityksen menestys perustuu analyysiis, joka helpottaa oikeiden päätösten tekemistä yrityksessä. Markkinavaatimusten tieto ja oikein asetetut markkinastrategiat sallivat uusien palveluiden ja tuotteiden nousun.

Markkinatutkimus – miksi tarvitsemme kyselyitä?

Pääelementtinä tiedonkeräys antaa ylivallan kilpailutilanteessa, sitä on markkinatutkimus.

Tällaiset tutkimukset ovat suositeltavia tapauksissa, joissa riski on suurempi ja yrityksen toiminnassa tapahtuu tärkeitä päätöksiä. Tällaisia tilanteita ovat lähinnä:

 • Kilpailun edistyminen, jolla on paljon kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa.
 • Suunniteltu laajennus uusille markkinoille.
 • Muuttuminen myyjän markkinoista ostajien markkinoiksi.
 • Muutokset edellyttävät tietyn maan hallituksen talouspolitiikkaa.
 • Alituinen vaihtuvuus ostajan tarpeissa ja niiden väheneminen.

Palvelu- ja tuotealan yritysten tekemien tutkimusten tärkein syy on tarjottujen tuotteiden kysynnän kasvu. Alla olevien tekijöiden tiedetään auttavan saamaan mahd. monta asiakasta:

 • Testitutkimus
 • Hintatutkimus
 • Bränditutkimus
 • Tutkimus
 • Asiakastyytyväisyystutkimus
 • Kotitalouspaneelit

Tutkimusmenetelmien valintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten aika, joka meillä käytössä tietojen keräämiseen, tutkitun alueen koko, rahoitusmenot ja itse tutkimuskohde.

Kysely on yksi kaikkien suosituista tutkimustekniikoista. Tiedon keräämisen helppouden takia se on hellpo analysoida ja sitten siitä tulee perustyökalu markkinointitutkimukseen.

Kysely on yksi kaikkien suosituista tutkimustekniikoista.

Erottelemme muutamia tutkimustyyppejä, joiden avulla on helpompi valita oikea tekniikka tutkittavaan ongelmaan ja asiakkaalle tärkeät näkökohdat. Tällä hetkellä käytetyt mittausmenetelmät sisältävät:

 • Puhelinsoitot,
 • Posti,
 • Lehdistö,
 • Suora,
 • Radio ja TV,
 • Mainos,
 • Tietokone,
 • Auditorio,
 • Jakaminen;

Internetin aikakaudella helpointa ja halvinta tiedonkeruuta on online ja mobiilikyselyt. Näissä tutkimuksissa on saatavilla korkea valikoima alhaiseen hintaan nähden. Online-kyselyyn liittyvät kysymykset ovat yksinkertaisia ja osallistujien ei ole vaikea vastata niihin.

Tutkimuksen anonyymiteetti takaa annettujen vastausten uskottavuuden, joka vastaa suoritetun tutkimuksen tehokkuutta.

TGM Research - mobile surveys

TGM Panel Finland kuuluu kansainväliseen markkinatutkimuksen tarjoajiin – TGM Research FZE. Me kaikki elämme digitaalisessa maailmassa. Löydetään se tutkimaan markkinatutkimuksia. Liity meidän kanssa tälle mobiilimatkalle.

PANEELIN YLEISNÄKYMÄ